U sklopu projekta “Razvoj obrazovnih programa za građevinska zanimanja u području energetski učinkovite gradnje”  12. listopada 2016. počela je  praktična nastava za programe usavršavanja:

  • Fasader na izvođenju radova u području energetski učinkovite gradnje
  • Tehničar u području energetski učinkovite gradnje

MIOŠ Karlovac i Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin besplatno će educirati prvu grupu polaznika.