Eu projekt u Mješovito industrisko-obrtničkoj školi predstavila je ravnateljica, Snježana Erdeljac. Mješovita industrijsko obrtnička škola nositelj je projekta, a partneri su Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola iz Varaždina te Karlovačka i Varaždinska županija.

Ciljevi projekta su:

  • razviti novi standard kvalifikacija te 2 obrazovna programa u području energetski učinkovite gradnje
  • uspostaviti partnerstvo između predstavnika županija, poslodavaca, obrtnika i ustanova za obrazovanje odraslih radi usklađivanja obrazovnih programa i potreba tržišta rada u Karlovačkoj i Varaždinskoj županiji
  • unaprijediti kvalitetu materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje programa obrazovanja u području energetski učinkovite gradnje u MIOŠ-u i GPRŠ-u.

Ciljna skupina su 24 nezaposlena građevinska radnika iz Karlovačke i Varaždinske županije koji će završiti nove programe usavršavanja u području energetski učinkovite gradnje te 11 nastavnika iz MIOŠ-a i GPRŠ-a koji završiti stručna usavršavanja u područjima andragoških vještina i energetski učinkovite gradnje.
Krajnji korisnici će biti nezaposleni građevinski radnici u Karlovačkoj i Varaždinskoj županiji koji će moći unaprijediti vlastite vještine kroz nove razvijene programe obrazovanja odraslih, MIOŠ i GPRŠ koji će poboljšati vlastite kapacitete za izvođenje programa obrazovanja odraslih te Karlovačka i Varaždinska županija koje će uspostaviti partnerstva s dionicima u razvoju obrazovanja odraslih.
Ukupna vrijednost projekta je 791.066,10 kn, a bespovratna potpora iznosi 751.512,80 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Implementacija projekta trajat će 12 mjeseci.