slide2EU projekt pod nazivom ”Razvoj obrazovnih programa za građevinska zanimanja u području energetski učinkovite gradnje” provode Mješovita industrijsko-obrtnička škola (MIOŠ) iz Karlovca te projektni partneri: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (GPRŠ) iz Varaždina, Karlovačka županija (KŽ) i Varaždinska županija (VŽ).

 

Ciljevi projekta su:

  • razviti novi standard kvalifikacija te 2 obrazovna programa u području energetski učinkovite gradnje;
  • uspostaviti partnerstvo između predstavnika županija, poslodavaca, obrtnika i ustanova za obrazovanje odraslih radi usklađivanja obrazovnih programa i potreba tržišta rada u Karlovačkoj i Varaždinskoj županiji;
  • unaprijediti kvalitetu materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje programa obrazovanja u području energetski učinkovite gradnje u MIOŠ-u i GPRŠ-u.

 

Ciljna skupina su 24 nezaposlena građevinska radnika iz Karlovačke i Varaždinske županije koji će završiti nove programe usavršavanja u području energetski učinkovite gradnje te 11 nastavnika iz MIOŠ-a i GPRŠ-a koji završiti stručna usavršavanja u područjima andragoških vještina i energetski učinkovite gradnje.

Krajnji korisnici će biti nezaposleni građevinski radnici u Karlovačkoj i Varaždinskoj županiji koji će moći unaprijediti vlastite vještine kroz nove razvijene programe obrazovanja odraslih, MIOŠ i GPRŠ koji će poboljšati vlastite kapacitete za izvođenje programa obrazovanja odraslih te Karlovačka i Varaždinska županija koje će uspostaviti partnerstva s dionicima u razvoju obrazovanja odraslih.

Ukupna vrijednost projekta je 791.066,10 kn, a bespovratna potpora iznosi 751.512,80 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Implementacija projekta započela je 30.11.2015. i trajat će 12 mjeseci.

 

Rezultati projekta

  • Razvijen standard kvalifikacija za EnU gradnju
  • Razvijena 2 nova programa usavršavanja
  • 24 nezaposlena radnika iz KŽ i VŽ završili nove programe usavršavanja
  • Izrađene preporuke za razvoj novih programa obrazovanja odraslih u KŽ i VŽ
  • Nabavljena oprema za građevinske praktikume u MIOŠ-u i GPRŠ-u
  • Unaprijeđene kompetencije 11 nastavnika u području EnU gradnje i andragoškim vještinama
  • Unaprijeđen sustav osiguranja kvalitete obrazovanja odraslih u MIOŠ-u i GPRŠ-u

 

Standarde kvalifikacija i programe usavršavanja razvijaju:
Zdravko Starešina, dipl. ing. građ., MIOŠ
Nevenka Frank-Guštin, dipl. ing. građ., MIOŠ
Danijela Đurić, dipl. ing. arh., GPRŠ
Damir Pečevski, dipl. ing. građ., GPRŠ
Milivoj Ptiček, ing. građ., GPRŠ

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr