Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (MIOŠ)
ADRESA: Domobranska 2,  Karlovac
Telefon: 047/ 615-578
Fax: 047/ 600-853
E-mail: ured@ss-mios-ka.skole.hr

 

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola
Adresa: Hallerova Aleja 3, 42000 Varaždin
e-mail: gprs@ss-gprs-vz.skole.hr
Telefon: 042/313-292


Karlovačka županija

A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac
e-mail: igor.kunf@kazup.hr
Telefon: 047/666-196


Varaždinska županija

Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
e-mail: mladen.sinkovic@vzz.hr
Telefon: 042/390-544

 


Osoba za dodatne informacije: Danijela Oštrina
E-mail: danijela.ostrina@gmail.com.